B Corp sertifikātu

meitene pļavā

Uzņēmums “Weleda” jau 100 gadu garumā ir apņēmīgi iestājies par dabu un sabiedrību. Starptautiskās bezpeļņas organizācijas “B Lab” sertifikāts apliecina, ka mēs ar savu korporatīvo kultūru pasauli padarām labāku.

Kas ir B Lab un B Corp?

B Corp sertifikātu

Uzņēmējdarbība kā labdabīga ietekme – tāda ir B Lab pamatvīzija. Šī 2006. gadā ASV dibinātā bezpeļņas organizācija sertificē komerciālus uzņēmumus kā B Corporations uzņēmumus – saīsinājumā B Corps. “B” apzīmē uzņēmējdarbības labvēlīgumu (angļu val. – beneficial) un tās sniegto labumu (angļu val. – benefit) sabiedrībai un videi. Patlaban starptautiskās B Corp kopienas biedri līdzdarbojas, lai mūsu planētu padarītu par labāku vietu. Kā viņi to dara? Pakļaujot pārbaudēm īstenoto uzņēmējdarbību. Uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti saņemt sertifikātu, jāiztur stingrs sertifikācijas process pēc noteiktiem kritērijiem: pie kādām vērtībām savā vadības stilā pieturas uzņēmums? Kādas ir uzņēmuma nodarbināto tiesības? Kāda ir uzņēmuma ietekme uz vidi, sabiedrību un klientiem? Sertificēta B Corp statusa iegūšana nozīmē to, ka uzņēmuma darbība sociālajā un vides jomā ir pārbaudīta un atbilst visaugstākajiem standartiem un uzņēmuma peļņa un mērķi ir līdzsvarā.

Vispasaules kustības mērķi un vērtības

meitene saulē

B Lab apvieno uzņēmumus, kas virzās uz solidāru mērķi – veidot vairāk iekļaujošu un ilgtspējīgāku ekonomiku visiem.

“Tiekšanās uz kopēju labumu nozīmē paradigmas maiņu,” skaidro dr. Štefans Zīmers, Weleda Ilgtspējības nodaļas vadītājs. “Peļņa vēl aizvien ir nozīmīgs mērķis, bet mums nekad tas nebūtu jāsasniedz uz cilvēku, dzīvnieku vai dabas rēķina.” 

B Corporation uzņēmumi ir apņēmušies nepārtraukti un ilgstoši virzīties uz izaugsmi: katrus trīs gadus tiem jāiztur resertifikācija un jāizpilda arvien ambiciozāki standarti. Mērķis ir būt nevis mazāk sliktiem, bet gan ar priekšzīmīgām uzņēmējdarbības praksēm darīt vairāk cilvēku un vides labā. B Corporation biedri pēc būtības ir sociāli uzņēmumi, kas izmanto savu peļņu, lai pievienotu vērtību sabiedrībai.

Kā uzņēmumi kļūst par B Corp sertificētiem uzņēmumiem?

Lai saņemtu B Corp sertifikātu, uzņēmumi sadarbojas ar B Lab, lai rūpīgi un pamatīgi tiktu izvērtēta to uzņēmējdarbība. Galvenais šajā procesa ir B ietekmes novērtējums. Ar to tiek noteikts, kā uzņēmējdarbības lēmumi ietekmē visas ieinteresētās puses – kapitāldaļu turētājus, darbiniekus, klientus un piegādātājus. Ietekmes novērtējumā saņemot vismaz 80 punktu, uzņēmums var spert turpmākos soļus pretī sertifikācijai. Galvenā nozīme ir juridiskajai atbildībai, piemēram, pēc Weleda īpašnieku lēmuma mūsu uzņēmuma nolikumā nu ir ietverta tiekšanās pēc kopējā labuma un ekoloģiskās labbūtības. Sertificētie uzņēmumi atbalsta B Corp kustību, iemaksājot ikgadēju sertifikācijas naudu, paraksta B Corp savstarpējās atkarības deklarāciju un piekrīt līguma noteikumiem. 

B Corp sertifikācija atzīst uzņēmumus, kas strādā atbildīgā, ekoloģiski ilgtspējīgā un sociāli taisnīgā veidā.

Dr. Štefans Zīmers, Ilgtspējības nodaļas vadītājs

meitene ar zīmi
ziedi un debesis
meitene sēž pļavā

Ko šī sertifikācija nozīmē uzņēmumam Weleda

Mēs vienmēr esam apņēmīgi atbalstījuši ilgtspējību. Tā kā Weleda ir mērķtiecīgs uzņēmums, mēs tiecamies pēc sociāli taisnīgas un ekoloģiski ilgstpējīgas nākotnes. Savus līdzekļus mēs ieguldām ētiskās bankās. B Lab ir uzslavējusi sertificētos Weleda dabiskos kosmētiskos līdzekļus un taisnīgo partnerību ar izejvielu audzētājiem. Iegūt B Corp sertifikātu bija loģisks nākamais solis, lai mēs vēl efektīvāk varētu īstenot savas vērtības praksē. Mēs vairs neieviešam daudzus atsevišķus pasākumus, kā pagātnē, bet nu esam uzsākuši ambiciozu visaptverošu klimata aizsardzības programmu.

Mūsu klimata aizsardzības programma

Līdz 2021. gada beigām mēs vēlamies kļūt aritmētiski klimatneitrāli Sākotnēji mūsu centieni ir vērsti uz mūsu ēkām, ražotnēm un autoparku. No 2022. gada mēs pakāpeniski uzlabosim visu Weleda ražojumu ekoloģiskās īpašības. Tas nozīmē rast novatoriskus risinājumus transportam, piegādes ķēdēm, izejvielu lauksaimnieciskajai audzēšanai un iepakojumam, ietverot arī ražošanu un utilizāciju. Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam krasi samazināt mūsu finansiālo oglekļa pēdas nospiedumu, kā arī mūsu ražoto līdzekļu lietošanas radīto ietekmi uz vidi, piemēram, izvairīšanos lietot karstu ūdeni. Mūsu Viena procenta programma (angļu val. – One Percent Programme) ir ieguldījums cīņā pret klimata pārmaiņām, lai uzlabotu augsnes veselību un aizsargātu bioloģisko daudzveidību.

meitenes mežā

Mūsu apņemšanās pret pasaules kopienu

rokas pieskaras debesīm

Būdami līdzdalīgi B Corp kopienā, mēs vēlamies būt aktīvs paraugs un kalpot par piemēru. Tas nozīmē atklāti dalīties ar savu pieredzi, to nododot visiem B Corp kustībā iesaistītajiem. Mēs piedāvājam padomu un atbalstu citu uzņēmumu vadītājiem, kas ir ieinteresēti sertifikāta iegūšanā. Savu izpratni un īpašās zināšanas mēs atklājam lekcijās, semināros un iekšējās darba grupās. Tā kā nozīmīga ir arī aģitācija politiskā līmenī, mēs aktīvi meklējam dialoga iespējas ar lēmumu pieņēmējiem.

Štefans Zīmers atzīst: “Mēs visi apzināmies šīs pasaules visnozīmīgākās ilgtspējības problēmas. B Corporation uzņēmumi, kas iesaistījušies šajā vispasaules kustībā, demonstrē, ka finansiālos, sociālos un ekoloģiskos mērķus var sasniegt vienlaikus un tie ir savstarpēji izdevīgi.”

Kopš 2020. gadiem B Corp sertificētie uzņēmumi ir izglābuši pasauli

200000
hektāru zemes
16
miljoniem tonnu oglekļa
225
miljons litru ūdens

Fakti un sasniegumi

  • B Lab ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2006. gadā ASV.
  • Pašlaik pasaulē ir vairāk nekā 4000 sertificētu B Corporation uzņēmumu, kas pārstāv vairāk nekā 150 nozaru 77 valstīs.
  • B Corp sertifikātu ir ieguvuši tādi starptautiskie zīmoli kā Patagonia, Fairphone, Hootsuite un Ben & Jerry’s.
  • Vispasaules B Corp kustības dalībnieki sadarbojas arī ar pilsētām, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas, īstenojot Cities Can B iniciatīvu. Kopprojekti ir aizsākti ar Edinburgu, Kordovu Spānijā, Barselonu, Santjāgo, Mendosu, Riodežaneiro, Kordovu Argentīnā un Asunsjonu.
  • Līdz 2020. gadam B Corps visā pasaulē ir izdevies pasargāt 200 000 hektāru zemes, nepieļaut 16 miljonus tonnu oglekļa izmešu un ietaupīt 225 miljonus litru ūdens.
  • Laikā no 2015. gada B Lab Europe ir pārraudzījusi augošu B Corporation uzņēmumu tīklu ar vairāk nekā 400 dalībniekiem deviņās kontinentālās Eiropas valstīs, tostarp Francijā, Dānijā, Itālijā un Spānijā.