PIEVIENOJIETIES “WELEDA” MISIJAI

Izturieties pret augsni – Zemes ādu – tāpat, kā jūs izturētos pret savu ādu!

Augsne, tāpat kā cilvēka āda, ir dzīva elpojoša ekosistēma. Tā ir mūsu Zemes dzīvīgā āda. Diemžēl trešdaļa zemeslodes augsnes ir degradēta, apdraudot dzīvnieku un augu biotopus un palielinot siltumnīcefekta gāzu emisiju. Jau vairāk nekā gadsimtu uzņēmums Weleda savu slaveno kosmētisko līdzekļu ražošanai ir izmantojis augus, kas pašu dārzos audzēti ar dabiskām un augsnei saudzīgām metodēm. Mēs saglabājam augsni veselīgu un, cik vien iespējams, gādājam par tās bioloģisko daudzveidību, ievērojot biodinamiskās lauksaimniecības principus un piedaloties atjaunojošās lauksaimniecības projektu īstenošanā visā pasaulē. Mūsu apņemšanās gādāt par augsni ir pamatā arī mūsu pieejai visu izejvielu sagādē, jo tas ir zeļošas ekosistēmas priekšnosacījums. Bez veselīgas augsnes mēs nevaram pārvarēt krīzi, kas mūsdienās skārusi dabu.

PIEVIENOJIES! MŪSU APŅEMŠANĀS IR #SaglabātZemesĀdu #SaveEarthsSkin

Weleda sadarbībā ar labdarības organizāciju DIRT un Arizonu Mjūzu iesaistās misijā saglabāt Zemes ādu.

“Weleda misija “Saglabāt Zemes ādu” (Save Earth’s Skin) ir panākt, lai ar augsni apejamies tāpat, kā ar savu ādu, – nepakļaujam agresīvām ķīmiskām vielām un izrādām vajadzīgo gādību. Mēs katrs varam dot savu artavu, lai Zemei izrādītu cieņu, ko tā ir pelnījusi.”

Arizona Mjūza, modele, vides aktīviste un DIRT dibinātāja

Tas sākas ar mums!

Tāpat kā aizsargājam savu ādu, mēs arī varam aizsargāt Zemes ādu. Iesaistieties jau tūlīt kaut ar nelielu devumu, sekojot šiem vienkāršajiem noderīgajiem padomiem un nelielajām viltībām:

1. padoms. Meklējiet informāciju par neatkarīgu personu nodrošinātu sertifikāciju un esiet modri, lai neiekristu uz viltus apgalvojumiem par ekoloģiskumu

Lai pārliecinātos, vai ražojumu īpašības tik tiešām atbilst paustajiem apgalvojumiem, atrodiet informāciju par sertifikāciju un tādu nesaistītu personu izvirzītiem standartiem, kuras izmanto neatkarīgas pārbaudes metodes. Weleda jums dod pārliecību par to, ka produkcija ir izgatavota ar cieņu pret Zemi.

2. padoms. Pievērsiet uzmanību pārtikai un dzērieniem, ko lietojat uzturā

Bioloģiskas un biodinamiskiem principiem atbilstošas pārtikas un dzērienu ražošanai lauksaimniecībā nav izmantoti pesticīdi un sintētisks minerālmēslojums, un tas nāk par labu arī augsnei un augu un dzīvnieku biotopiem.

3. padoms. Apzaļumojiet savu dārzu vai tuvējo parku

Iestādiet dažādas puķes un ļaujiet zelt savvaļas augiem. Nenopļaujiet sava dārza mauriņu pārāk īstu, lai nodrošinātu dzīvotni maziem organismiem. Vietās, kur ir kaila zeme, audzējiet kultūraugus, lai novērstu eroziju.

4. padoms. Augu audzēšanai izvēlieties kompostu bez kūdras

Lai kur jūs lietotu kompostu – savā dārzā, balkona puķu kastēs, telpaugu puķupodos vai pilsētā ierīkotā dārzā, kura ieceri jūs atbalstāt, komposts baro augsni un saglabā to veselu un funkcionālu. Raugieties, lai izmantotajā kompostā nebūtu kūdras!

Atbalstot Weleda, mēs kopīgiem spēkiem varam veicināt augsnes veselību.

Atbalstot Weleda, mēs kopīgiem spēkiem varam veicināt augsnes veselību.

 • 80 % visu augu izcelsmes sastāvdaļu ir bioloģiskas

 • Līdz 2025. gadam 40 % mūsu augu izcelsmes sastāvdaļu būs arī biodinamiski audzētas

 • Weleda dārzi tiek kultivēti pēc biodinamiskiem principiem

 • Ētiskas Bioloģiskās tirdzniecības apvienības (UETB) sertificēta ilgtspējīgas piegādes ķēde – apliecinājums cieņpilnai izejvielu sagādei

 • Izmantojot kompostu, tiek piesaistīts lielāks CO2 daudzums, nekā tas izdalās

 • Līdz 2025. gadam mūsu partneru skaits atjaunojošās lauksaimniecības jomā palielināsies no 50 līdz 60

 • Mūsu uzņēmuma ekoloģiskās pēdas nospiedums ir oglekļa neitrāls (GHG protokola darbības joma 1. un 2)

 • Tā kā esam B-Corp sertificēts uzņēmums, mēs aktīvi veidojam ilgtspējīgas ekonomikas modeli

Starp augsni un cilvēka ādu ir diezgan liela līdzība, un uzņēmumā Weleda mēs esam pārliecināti par to, ka tās abas ir aizsardzības un rūpju vērtas.

Vai zinājāt?

Vai zinājāt?

 • Augsnei, tāpat kā cilvēka ādai, ir sava mikrobioma

 • Vienā tējkarotē augsnes var būt vairāk sīkbūtņu, nekā ir cilvēku uz zemeslodes

 • Zemeslodes augsne ir piesaistījusi 50 % ogļskābās gāzes jeb CO2. Tā ir otrs lielākais CO2 rezervuārs uzreiz pēc okeāniem

 • Katru minūti sausuma un pārtuksnešošanās dēļ pasaulē tiek zaudēti 23 hektāri aramzemes

 • Lai dabiski izveidotos desmit centimetru dziļš melnzemes slānis, var paiet līdz pat 2000 gadu

KOPĪGIEM SPĒKIEM

Mēs iesaistāmies kopīgā pasākumā ar Arizonu Mjūzu, labdarības organizāciju DIRT un Ilgtspējīgas augsnes aliansi (The Sustainable Soil Alliance), lai izglītotu par veselīgas augsnes nozīmību. Weleda vienu procentu no sava apgrozījuma papildus iegulda bioloģiskās daudzveidības un augsnes saglabāšanā, kā arī klimata aizsardzībā. 2022. gadā atjaunojošās lauksaimniecības projektu atbalstam mēs esam atvēlējuši 250 000 eiro.

Vācijā, Austrijā un Šveicē mēs sniedzam atbalstu Šveices Bioloģiskās organizācijas Augsnes auglības fondam, tā palīdzot lauksaimniekiem bioloģiski apstrādāt vairāk nekā vienu miljonu kvadrātmetru zemes. Austrālijā mēs atbalstām organizāciju Carbon8. Tā veicina to lauksaimnieku darbu, kuri saimnieko atjaunojošā veidā un nodrošina to, ka augsne oglekļa savienojumu formā piesaista CO2 no atmosfēras. Francijā mēs organizācijai La Sauge palīdzam vadīt ekoloģisku kopienas dārzu Parīzē. Ar mūsu palīdzību ekoloģiskās pārmaiņas var sekmēt vē citas iniciatīvas Spānijā, Čehijā, Itālijā, Anglijā un Dienvidkorejā.
Mēs uzskatām, ka augsnes aizsardzība ir kopīgs uzdevums.

#SaveEarthsSkin

Mēs visi varam veicināt pārmaiņas! Pievienojieties mūsu misijai, lai palīdzētu vairot izpratni par augsnes nozīmību mūsu planētas nākotnei. Dalieties ar padomiem par augsnes saudzēšanu mūsu kopienās sociālajos tīklos, pieliekot mirkļbirku #SaveEarthsSkin.

Uzzināt vairāk

Risinājumi augsnes veselības uzlabošanai

Augsnes veselību uzlabo humusa uzkrāšana, atjaunojošā lauksaimniecība un oglekļa lauksaimniecība (atmosfēras oglekļa piesaistīšana augsnē). Aktivizējot un nostiprinot augsnes dzīvīgumu, šīs metodes turklāt uzlabo augsnes auglību un bioloģisko daudzveidību, kā arī nāk par labu klimatam.

Uzzināt vairāk

Ko cilvēkiem un dabai dod augsne?

Uz mūsu planētas miljoniem gadu laikā ir izveidojusies dinamiska augsnes ekosistēma. Oglekļa ciklā piedalās neskaitāmi dzīvie organismi, kas uztur augsnes auglību, bet augsne ir apdraudēta un prasa, lai palīdzam.

Uzzināt vairāk

Kā komposts palīdz dārza augsnei

Vislabākais komposts, saukts arī par “dārznieka zeltu” jeb “melno zeltu”, ir tas, kas nācis no jūsu pašu dārza. Kompostēšana dod veselīgu, trūdvielām bagātu augsni. Bioķīmiķe un karstās jeb ātrās kompostēšanas speciāliste Martina Kolareka sniedz eksperta ieteikumus.

Uzzināt vairāk

Kas ir jāzina par augsnes stāvokli

Augsne ir lauksaimniecības pamatā. Agronoms, saimniecību konsultants un augsnes eksperts Dr. Ulrihs Hampls skaidro, cik nozīmīgas augsnes veselībai ir sīkbūtnes un kā pat nezinātājs var atpazīt veselīgu, ar trūdvielām bagātu augsni.

Learn more