Mūsu apņemšanās saistībā ar cilvēkiem un bioloģisko daudzveidību

Weleda palīdz veidot pasauli, kurā cilvēki un bioloģiskā daudzveidība attīstās. UEBT marķējums ”CIEŅPILNA SAGĀDE” (SOURCING WITH RESPECT) apliecina, ka, audzējot, ievācot un tālāk apstrādājot mūsu lietotās dabiskās sastāvdaļas, tiek pasargāta bioloģiskā daudzveidība. Tas arī atspoguļo mūsu apņemšanos, lai mūsu sagādes ķēdē ikviens saņemtu taisnīgu atalgojumu un baudītu cieņpilnu attieksmi.

Ko nozīmē UEBT marķējums “CIEŅPILNA SAGĀDE”?

Ētiskas Biotirdzniecības apvienības piešķirtais marķējums ir apliecinājums visām mūsu darbībām, kas saistītas ar Weleda dabiskajā kosmētikā izmantojamo dabisko sastāvdaļu sagādi. Tas patērētājiem garantē, ka mums rūp cilvēki un bioloģiskā daudzveidība – augsne, mikroorganismi, ūdens un gaiss, kā arī augi, dzīvnieki un cilvēki, kas iesaistīti mūsu dabisko sastāvdaļu sagādē.
Tomēr šis marķējums nav sertifikāts ne precei, ne atsevišķai izejvielai.

Kā mēs aizsargājam biotopus, kuros aug mūsu izmantotās dabiskās sastāvdaļas

Mēs uzņemamies atbildību par cilvēkiem, kuri audzē, ievāc un apstrādā mūsu izmantotās dabiskās sastāvdaļas. Tikai savstarpējā sadarbībā mēs varam garantēt, ka šie biotopi tiek nevis ļaunprātīgi izmantoti, bet gan ilgtspējīgi apsaimniekoti un aizsargāti. Tieši to parāda UEBT marķējums. Weleda ir viens no pirmajiem uzņēmumiem pasaulē, uz kura precēm redzams UEBT marķējums.

Mēs esam ļoti lepni, ka Weleda ir ieguvis UEBT ētiskas sagādes sistēmas sertifikātu un būs viens no pirmajiem zīmoliem, kas uz savām precēm izvietos UEBT uzticamības zīmi. Ievērojot mūsu starptautiski atzītos standartus, uzņēmums klientiem garantē, ka, ievācot izejvielas, tiek saglabāta un ilgtspējīgi izmantota bioloģiskā daudzveidība un ka pret visiem ķēdes dalībniekiem ir taisnīga attieksme un tie saņem godīgu atalgojumu.”

Riks Kutšs Lojenga, UEBT izpilddirektors un dabisko sastāvdaļu ētiskas sagādes eksperts

Kuri principi ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā ?

UEBT standarti ietver septiņus galvenos kritērijus:

1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

2. Bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīga izmantošana

3. Bioloģiskās daudzveidības izmantošanas sniegto labumu godīga un vienlīdzīga sadale

4. Sociālekonomiskā ilgtspējība (produktīva, finansiāla un tirgus pārvaldība)

5. Valsts un starptautisko normatīvo aktu ievērošana

6. Biotirdzniecības darbībā iesaistīto personu tiesību ievērošana

7. Skaidrība par zemes īpašumtiesībām, lietošanas tiesībām un piekļuvi dabas resursiem

Kas ir UEBT?

UEBT – Ētiskas biotirdzniecības apvienība ( https://www.uebt.org/) – bezpeļņas asociācija, kas veicina cieņpilnu resursu izmantošanu. Ar savu darbu tā atjauno dabu un gādā par labāku nākotni cilvēkiem, raugoties, lai izejvielas tiktu iegūtas, ētiski izmantojot bioloģisko daudzveidību. UEBT mērķis ir veidot tādu pasauli, kurā var pastāvēt un zelt gan visi cilvēki, gan bioloģiskā daudzveidība.

Kādēļ Weleda izvēlējās UEBT?

Atšķirībā no citas pieejamās sertifikācijas UEBT standartos ir akcentēti sociālie, ekoloģiskie, kā arī ekonomiskie kritēriji. Lai atbilstu šiem kritērijiem, mēs apņemamies aktīvi rīkoties, lai saglabātu mūsu ekosistēmas daudzveidību. Mēs nodrošinām dzīvotni dzīvniekiem un augiem, vienlaikus palīdzot cilvēkiem visā pasaulē dzīvot cienīgu un veselīgu dzīvi. Mēs saglabājam dabas resursus, lai nodrošinātu nākamās paaudzes ar drošu pamatu dzīvei.

Kā Weleda atbalsta vietējo sabiedrību?

  • Pašlaik mēs uzturam ilgtermiņa partnerattiecības ar aptuveni 50 audzētavām visā pasaulē.
  • Mēs atbalstām vietēja mēroga projektus, sniedzot papildu atbalstu sabiedrībai sastāvdaļu ieguves rajonos, piemēram, nodrošinot medicīnisko aprūpi un izglītību.

  • Sociālā ilgtspējība ietver daudz vairāk nekā tikai taisnīgu atalgojumu vien. Tādi aspekti kā aizsardzība pret diskrimināciju un bērnu vai piespiedu darbu, biedrošanās tiesību aizstāvība, darba drošības un darba likuma ievērošana ir piemēri daudzajām starptautiskajām tiesību normām, uz kurām pamatojas UEBT standarts.
  • Lauksaimnieki saņem taisnīgu samaksu, kas sedz labākās prakses īstenošanas izmaksas un ļauj uzlabot gan savu, gan apkārtējās sabiedrības dzīves kvalitāti.

  • Sastāvdaļu sagādes procesā mēs nedrīkstam apdraudēt vietējās pārtikas nekaitīgumu. Mēs pārbaudām savu piegādes ķēžu atbilstību šiem principiem un rīkojamies, ja tas nepieciešams.

  • Jau no audzēšanas brīža mēs pielāgojam savu praksi šī standarta stingrajām prasībām, pēc nepieciešamības veicam pārbaudes un kopā ar vietējiem partneriem strādājam pie uzlabojumiem.

  • Mēs arī gādājam par to, lai tiktu uzturēta kultūras brīvība un veicinātas konkrētās teritorijas pamatiedzīvotāju zināšanas par bioloģisko daudzveidību.

Kā uzņēmums Weleda ir apņēmies saglabāt bioloģisko daudzveidību?

  • Mēs lūdzam savus partnerus iegūt informāciju par apdraudētajām sugām sastāvdaļu sagādes rajonā, piemēram, no vides ministrijām un vietējām nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā šo informāciju, mēs varam atbilstoši rīkoties, lai novērstu apdraudēto sugu izzušanu, vai aktīvi līdzdarboties jau īstenojamos projektos, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību. Tā, piemēram, ievērojot Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (https://www.cites.org/), mēs no ilgtspējīgām un sertificētām bioloģiskajām audzētavām iegūstam tādu retu un aizsargājamu sugu augus kā arnika. Ar savu projektu mēs atbalstām ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī vietējos lauksaimniekus.
  • Mēs palīdzam saviem partneriem pievērsties bioloģiskajai lauksaimniecībai bez pesticīdiem un augu monokultūrām.

  • Mēs mudinām savus partnerus audzētavās ierīkot ziedu dobes un dzīvžogus, kas nodrošina dabisko dzīvotni daudziem kukaiņiem.

Mūsu iesaistīšanās ētiskā izejvielu sagādē

Piemēra rādīšana:

Arvien vairāk patērētāju apzināti izvēlas Weleda dabisko kosmētiku. Augošais pieprasījums ļauj mums vēl pozitīvāk ietekmēt cilvēkus un bioloģisko daudzveidību mūsu piegādes ķēdēs. No šī viedokļa UEBT sertifikāts “CIEŅPILNA SAGĀDE” ir nozīmīgs ieguldījums. Mūsu vīzija ir tāda, ka aizvien vairāk uzņēmumu pievienosies mums šajā ētiskās sagādes ceļā – savā, patērētāju un mūsu planētas labā.