LAPAS NOTEIKUMI

Ievads

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un pārvaldītājs ir SIA Berner Latvia”, adrese Bieķensalas 21, Rīga, LV - 1004 . „SIA Berner Latvia” ir svarīgi rūpēties par jūsu datu drošību tiešsaistē. Mēs uzskatām, ka labākais veids, kā aizsargāt mūsu tīmekļa vietnes www.weleda.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietotāju privātumu, ir norādīt jums, kādu informāciju mēs iegūstam, un pārliecināties, ka jūs izprotat šīs informācijas izmantošanu un tai piekrītat. Par visām izmaiņām Tīmekļa vietnē mēs paziņosim šajā lapā, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju mēs iegūstam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos to izpaužam trešajām personām. Iesakām jums regulāri pārlasīt Tīmekļa vietnes privātuma politiku.

 

Tīmekļa vietnei ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un citās tīmekļa vietnēs ir saites uz šo vietni. Mēs neatbildam par citu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai to saturu, un šī privātuma politika neattiecas uz citu vietņu informācijas izmantošanas praksi.

Kādu informāciju mēs iegūstam? Kā mēs to izmantojam?

Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā jūs varat saņemt uzaicinājumu ievadīt savu kontaktinformāciju, informāciju par sevi vai e-pasta adresi. Saņemtā informācija tiek aizsargāta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Iegūtie dati tiks reģistrēti un apstrādāti ar mērķi apkopot un analizēt datus jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei, kā arī produktu un jaunumu reklamēšanai. Ar jūsu piekrišanu personas dati var tikt izmantoti saziņai ar jums, jaunumu, reklāmas materiālu un paziņojumu nosūtīšanai. Jūs jebkurā brīdī variet pieteikties vai atteikties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas¬¬¬ no www.weleda.lv

 

Personas dati tiek apstrādāti tikai šajos noteikumos norādītajā apjomā un tajā paredzētajiem mērķiem. “Berner Latvia” neizpauž iegūtos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no normatīvajiem aktiem vai kad jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu datu nodošanai trešajai personai. 

 

Mēs nepārtraukti izstrādājam produktus un pakalpojumus, balstoties uz Tīmekļa vietnes apmeklētāju un mūsu produktu un pakalpojumu lietotāju sniegto informāciju un atsauksmēm, un šo informāciju varam sniegt arī jums, kā arī iepazīstināt jūs ar citiem produktiem, kas jums varētu šķist vērtīgi un interesanti. Ja nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, norādiet to, ievadot informāciju par sevi. Jūsu sniegto informāciju varam izmantot, lai iegūtu datus par Tīmekļa vietnes lietošanu. Tie mums nepieciešami, lai izprastu, kā jūs un citi apmeklētāji izmantojat vietni, un tādējādi varētu uzlabot sniegtos pakalpojumus.

 

Vai mēs iegūto informāciju nododam trešajām personām?

Jūsu sniegto informāciju mēs nodosim tikai saviem pārstāvjiem, konsultantiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem „Berner Latvia” grupas uzņēmumiem, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma un 2001.gada 30.janvāra MK noteikumu “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” noteikumus. Mēs nesniedzam informāciju par jūsu apmeklējumiem vai personisku informāciju, kas ļauj jūs identificēt, citām trešajām personām bez jūsu iepriekšējas piekrišanas vai ja tas nav norādīts normatīvajos aktos.

 

Kur un cik drošos apstākļos dati tiks glabāti?

Jūsu informācija tiek glabāta mūsu uzņēmuma datu bāzē, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

Kā ar sīkdatnēm – vai mēs tās izmantojam?

Sīkdatnes ir nelieli informācijas fragmenti, ko pārlūkprogramma saglabā datora cietajā diskā. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu sīkdatnes pieņem automātiski, taču parasti to var novērst, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs izmantojam sīkdatnes tikai, lai iegūtu informāciju par to, kuras Tīmekļa vietnes lapas apmeklējat, un vai esat Tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš, lai izprastu, kā jūs un citi apmeklētāji izmantojat vietni, un tādējādi varētu uzlabot sniegtos pakalpojumus.

Jūs varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus: pieņemt visas sīkdatnes, saņemt ziņojumu par katru sīkdatni vai noraidīt visas sīkdatnes. (Ja izvēlēsities noraidīt visas sīkdatnes, iespējams, nevarēsit izmantot Tīmekļa vietni pilnībā).

 

Jūsu piekrišana

Izmantojot Tīmekļa vietni un nosūtot savus datus, jūs piekrītat datu iegūšanai un jūsu personas datu apstrādei un izmantošanai šajos noteikumos minētajos gadījumos un kārtībā.

 

Tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumi un nosacījumi

UZMANĪBU! Paldies par tīmekļa vietnes www.weleda.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) apmeklēšanu. Lūdzu, pirms Tīmekļa vietnes izmantošanas iepazīstieties ar šiem izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

Tīmekļa vietni pārvalda SIA “Berner Latvia”, juridiskā adrese Bieķensalas 21, Rīga, LV - 1004, Latvijā. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat Noteikumiem, un, ņemot to vērā, „Berner Latvia” jums piešķir piekļuves tiesības. “Berner Latvia” Noteikumus var periodiski mainīti, publicējot tos Tīmekļa vietnē 20 dienas iepriekš. Tīmekļa vietnes izmantošana pēc šādām izmaiņām ir uzskatāma par piekrišanu ievērot mainītos Noteikumus un to noteikto saistību atzīšanu. 

„Berner Latvia” var Tīmekļa vietnē periodiski rīkot konkursus un reklāmas pasākumus. Ja nepieciešams, tiks publicēti atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas noteiks konkursu un reklāmas pasākumu norisi.

 

Informācijas uzticamība

„Berner Latvia” cenšas nodrošināt visas Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas precīzumu un aktualitāti, tomēr uzsver, ka Tīmekļa vietnei ir informatīvs raksturs un tajā norādītā informācija var tikt precizēta.

 

Saites

Tīmekļa vietnē var būt saites, kas ved uz citām tīmekļa vietnēm, un citās tīmekļa vietnēs var būt saites uz šo Tīmekļa vietni. „Berner Latvia” nekontrolē trešo personu vietnes, uz kurām ved šādas saites, un neatbild par šādu vietņu saturu vai saitēm, kas ir šādās vietnēs. Saites uz trešo personu vietnēm nav uzskatāmas par „ Berner Latvia” atbalstu šīm vietnēm vai produktiem vai pakalpojumiem, kas vietnēs piedāvāti. Attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes saitēm uz citiem pakalpojumiem vai resursiem vai saitēm uz šo Tīmekļa vietni no pakalpojumiem vai resursiem, kuru pieejamību un saturu „ Berner Latvia” nekontrolē, sūdzības par šiem pakalpojumiem vai resursiem, vai saitēm uz tiem jāadresē attiecīgajam trešās personas pakalpojumam vai resursam.

 

Intelektuālais īpašums

Tīmekļa vietni, tostarp, bet ne tikai, tās tekstu, saturu, programmatūru, videomateriālus, mūziku, skaņu, grafiku, fotogrāfijas, ilustrācijas, dizainu, nosaukumus, logotipus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un citu materiālu (turpmāk tekstā – Saturs), aizsargā autortiesības, preču zīmju tiesības un citu veidu intelektuālās tiesības. Saturs ietver gan “Berner Latvia” piederošo vai pārvaldīto saturu, gan saturu, kas pieder trešajām personām vai ko pārvalda trešās personas un ko „ Berner Latvia” ir tiesības izmantot. Uz visiem atsevišķajiem Tīmekļa vietnes rakstiem, ziņām un citiem elementiem var attiekties autortiesības. Jūs piekrītat ievērot visus papildu autortiesību paziņojumus vai ierobežojumus, ko satur Tīmekļa vietne.

 

„ Berner Latvia” preču zīmes vai preču nosaukumus nedrīkst izmantot bez „ Berner Latvia” iepriekšējas skaidras rakstveida atļaujas, un jūs atzīstat, ka jums nav īpašumtiesību uz šiem nosaukumiem vai zīmēm.

 

Jūs piekrītat nekavējoties rakstiski paziņot „ Berner Latvia” par jebkādu neatļautu piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās neatļautu izmantošanu, vai apgalvojumiem, ka Tīmekļa vietne vai tās Saturs pārkāpj autortiesības, preču zīmju tiesības vai citas kādas personas līguma, likumīgās vai vispārējās tiesības.

Licences un lejupielādes tiesības

Jums nav tiesību vai licenču uz Tīmekļa vietni un/vai tās Saturu, izņemot ierobežotās tiesības izmantot Tīmekļa vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī lejupielādēt datus saskaņā ar šo sadaļu. Jums nav tiesību kopēt, reproducēt, rekompilēt, dekompilēt, demontēt, rekonstruēt ar reversās inženierijas palīdzību, izplatīt, publicēt, attēlot, izpildīt, mainīt, augšupielādēt, lai atvasinātu darbus, pārsūtītu vai jebkādā citā veidā izmantotu kādu Tīmekļa vietnes daļu, izņemot šajā sadaļā paredzētajā kārtībā.

 

„ Berner Latvia ” atļauj datu lejupielādi ar šādiem nosacījumiem:

(i) nedrīkst izgatavot vairāk nekā vienu lejupielādēto datu drukātu kopiju, un no šīs drukātās kopijas nedrīkst izgatavot citas kopijas;

(ii) lejupielādētos datus un/vai drukāto kopiju drīkst izmantot tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem;

(iii) lejupielādētajiem datiem un/vai drukātajai kopijai ir jābūt visiem norādījumiem par autortiesībām, kā arī ir jāievēro šajā informācijā un norādījumos ietvertie noteikumi. Turklāt Saturu vai kādu tā daļu nedrīkst piedāvāt pārdošanai, pārdot vai izplatīt, izmantojot citus plašsaziņas līdzekļus (tostarp televīziju, radio vai datortīklus). Nevienu no Tīmekļa vietnes daļām nedrīkst padarīt pieejamu kādas citas tīmekļa vietnes ietvaros ne ar hipersaišu ietvaru internetā, ne citādi. Tīmekļa vietni vai tajā ietverto informāciju nedrīkst izmantot datu bāzu izveidē, un Tīmekļa vietni (nedz pilnībā, nedz daļēji) nedrīkst saglabāt datu bāzēs jūsu vai trešo personu piekļuvei vai padarīt pieejamas datu bāzu tīmekļa vietnes, kurās pilnībā vai daļēji ir Tīmekļa vietne.

 

Atļaujas

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kā iegūt „ Berner Latvia” atļauju izmantot kādu Satura daļu, vai vēlaties izveidot saiti no savas tīmekļa vietnes uz Tīmekļa vietni, zvaniet uz mūsu informācijas dienestu pa tālruni +371 67 62 18 58

 

Garantiju atruna

Tīmekļa vietne un Saturs ir pieejami aktuālajā redakcijā, izslēdzot jebkādu veidu garantijas – gan tiešas, gan netiešas – vislielākajā mērā, kādu pieļauj piemērojamie normatīvie akti, tostarp, bet ne tikai, izslēdzot piedāvāšanas tiesību, atbilstības, apmierinošas kvalitātes, piemērotības noteiktam mērķim un īpašumtiesību vai trešo personu tiesību ievērošanas garantijas. “Berner Latvia” turklāt neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes funkcijām un negarantē, ka Tīmekļa vietne darbosies bez pārtraukuma vai bez kļūdām vai ka defekti tiks novērsti.

 

„ Berner Latvia” negarantē Tīmekļa vietnes saderību ar jūsu datortehniku vai to, ka Tīmekļa vietne vai tās serveris nesatur kļūdas vai vīrusus, tārpus vai Trojas zirgus, un „ Berner Latvia” neatbild par kaitējumu, kas var rasties šādu destruktīvu elementu dēļ.

 

„ Berner Latvia” neatbild par trešo personu nodrošināto Saturu. „ Berner Latvia” neatbild arī par tālruņa līniju un aprīkojuma, ko izmantojat piekļuvei Tīmekļa vietnei, darbību un nepārtrauktu pieejamību.

Šie Noteikumi neierobežo jūsu likumiskās vai patērētāja tiesības.

 

Atbildības ierobežošana

Jūs apliecināt, ka Tīmekļa vietni, tostarp tās Saturu, izmantojat uz savu atbildību. 

 

Tīmekļa vietnes izmantošana

„ Berner Latvia” neatbild ne jums, ne trešajām personām par tiešu vai netiešu, tīšu vai nejaušu kaitējumu, zaudējumiem, atrauto peļņu vai citu kaitējumu neatkarīgi no tā, vai tas izriet no garantijām, līgumiem, civiltiesību pārkāpumiem (tostarp nolaidības) vai no kā cita, pat ja „ Berner Latvia ” ir brīdināts par šādu iespēju, ja tie radušies izmantojot Tīmekļa vietni. Izņēmums no šā punkta ir gadījumi, kad kaitējums radies “Berner Latvia” ļauna nolūka dēļ.

 

Vietējie normatīvie akti un noteikumi

Tīmekļa vietne nav paredzēta personām, kas atrodas jurisdikcijās, kurās Tīmekļa vietnes publiskošana vai pieejamība kāda iemesla dēļ ir aizliegta. Personas, uz kurām šis aizliegums attiecas, nedrīkst piekļūt Tīmekļa vietnei. „ Berner Latvia” neapgalvo, ka Tīmekļa vietne vai Saturs ir piemēroti lietošanai vai ka tos neaizliedz vietējie normatīvie akti visās jurisdikcijās. Personas, kas piekļūst Tīmekļa vietnei, tā rīkojas pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgas par piemērojamo vietējo tiesību aktu un noteikumu ievērošanu. Ja radušās šaubas, jānoskaidro jurista viedoklis šajā jautājumā.

 

Atbrīvošana no atbildības un atlīdzināšana

Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības, aizstāvēt un neuzskatīt par vainīgu „ Berner Latvia”, tā darbiniekus, pilnvarotos un pārstāvjus attiecībā uz visām trešo personu pretenzijām, procesiem, prasībām vai citu tiesvedību pret „ Berner Latvia”, tā darbiniekiem, pilnvarotajiem vai pārstāvjiem tādā mērā, kādā šādas pretenzijas, prāvas, procesi vai cita tiesvedība pret “Berner Latvia”, tā darbiniekiem, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai pārstāvjiem izriet no tā vai ir saistīta ar to, ka:

(i) esat izmantojis Tīmekļa vietni;

(ii) esat pārkāpis Noteikumus;

(iii) tiek apgalvots, ka jūs, izmantojot Tīmekļa vietni:

  • (a) esat pārkāpis trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz sava tēla izmantošanu un publicitāti;
  • (b) esat rīkojies apmelojoši, cēlis neslavu vai citādi nodarījis kaitējumu kādai trešajai personai;

(iv) esat Tīmekļa vietnes materiālus dzēsis, papildinājis, pievienojis, mainījis vai Tīmekļa vietni izmantojis neatļauti; (v) esat sagrozījis faktus vai sniegto informāciju vai pārkāpis šeit sniegtās garantijas.

 

Šīs sadaļas ietvaros Tīmekļa vietnes izmantošana ietver arī gadījumus, kad Tīmekļa vietni izmantojusi trešā persona, ja šī persona piekļuvusi Tīmekļa vietnei, izmantojot jūsu datoru.

 

Jūs piekrītat atlīdzināt „ Berner Latvia”, tā darbiniekiem, pilnvarotajiem vai pārstāvjiem visus izdevumus, kompensāciju par zaudējumiem, kā arī izmaksas (tostarp juristu honorārus saprātīgā apmērā), kas tiem piespriestas vai radušās saistībā ar vai izrietot no trešo personu pretenzijām, prāvām, procesiem vai citas tiesvedības, kas saistīta ar šādām trešo personu prasībām.

 

Izmaiņas tīmekļa vietnē

Jūs atzīstat „ Berner Latvia” tiesības mainīt jebkuras Tīmekļa vietnes daļas saturu vai tehniskos parametrus jebkurā laikā tikai un vienīgi pēc “Berner Latvia” ieskatiem. Jūs apzināties, ka šādu izmaiņu dēļ var būt traucēta jūsu piekļuve Tīmekļa vietnei.

 

Informācijas pārsūtīšana un atsauksmes

Uz visu informāciju, kuru pārsūtāt, izmantojot šo Tīmekļa vietni, attiecas „ Berner Latvia” privātuma politika, un tā ir „ Berner Latvia ” īpašums. Ir aizliegts uz šo Tīmekļa vietni vai no tās pārsūtīt nelikumīgu informāciju, draudus, apmelojošus vai neslavu ceļošus, nepiedienīgus, musinošus vai pornogrāfiskus materiālus vai citus materiālus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var būt pamats civilatbildībai vai kriminālatbildībai. Jūs atzīstat, ka „ Berner Latvia” var izmantot un/vai izpaust informāciju par jūsu demogrāfisko piederību un Tīmekļa vietnes izmantošanu veidā, kas neļauj noteikt jūsu identitāti.

 

Nošķiršana un atbrīvošana no izpildes

Ja tiesa, kam ir jurisdikcija, atzīst kādu no šā Līguma nosacījumiem par nederīgu, šā nosacījuma nederīgums neietekmē citu šā Līguma nosacījumu derīgumu, un tie pilnībā saglabā spēku. Atbrīvošana no kāda šā Līguma nosacījuma izpildes nav uzskatāma par pastāvīgu atbrīvošanu no šā vai kāda cita nosacījuma izpildes.

 

Līguma pilnīgums

Izņemot šeit izklāstītos apstākļus, šie noteikumi un nosacījumi veido pilnīgu mūsu savstarpējo nolīgumu un aizstāj jebkādas iepriekšējas vienošanās vai līgumus (rakstveida vai mutiskus). Šis noteikums nekādā veidā neierobežo un neizslēdz katras puses atbildību par krāpšanu.

 

Regulējošie normatīvie akti un jurisdikcija

 

Šos Noteikumus regulē Latvijas normatīvie akti, un puses pakļaujas tikai un vienīgi Latvijas tiesu jurisdikcijai.