Terapijas metodes

Tradicionālās medicīnas apvienošana ar padziļinātu izpratni par cilvēku

Antropozofijas terapijas procesa pamatā ir četru organizatorisko principu - fiziskās plaknes, dzīvības spēku plaknes jeb vitalitātes, garīgās plaknes jeb psiholoģiskās/emocionālās pasaules un individuālās plaknes jeb ego - līdzsvars. Terapijas mērķis ir atjaunot četru minēto principu līdzsvaru, kad tas ir izjaukts.

 

Antropozofijas medicīnas pamatā ir veselības, slimības un ārstniecības koncepti, kas atspoguļo četru minēto principu līdzsvaru vai tā neesamību konkrētajā cilvēkā. Četru minēto plakņu mijiedarbība veido trīs funkcionālas sistēmas — nervu-sajūtu sistēmu, ritmisko sistēmu un tā saucamo vielmaiņas-locekļu sistēmu.

 

Tās atbilst cilvēku garīgajai trīsvienībai:

  • nervu-sajūtu sistēma — domāšana,
  • ritmiskā sistēma — izjūta,
  • vielmaiņas-locekļu sistēma — griba

Šī trīskāršā sistēma valda visā cilvēka organismā un dažādos dzīves posmos piedzīvo pārmaiņas. Ik reizi, kad notiek pārmaiņas, ritmiskā sistēma (kas atrodas starp nervu-sajūtu sistēmu un vielmaiņas-locekļu sistēmu) rada jaunu līdzsvaru, ļaujot turpināties harmoniskai mijiedarbībai. Jebkura novirzīšanās no „normālā” vidus stāvokļa liek parādīties dažādiem slimības simptomiem.

Terapijas

Antropozofijas medicīnā tiek izmantoti gan tradicionālie, gan antropozofijas medikamenti. Ārstniecības pieeja un terapijas un medikamentu izvēle tiek īpaši pielāgota katram pacientam, lai uzsāktu pacienta attīstības procesu, kas stiprinātu dabisko pašatjaunošanos un atjaunotu veselības līdzsvaru.

Antropozofijas medikamenti palīdz aktivizēt ķermeņa pašatjaunošanās procesu un atjaunot izjaukto līdzsvaru. Pacienta ārstēšanās process tiek padarīts efektīvāks.

Antropozofijas medikamentus papildina dažādi ārīgi lietojami līdzekļi un ārstēšanas režīmi. Pacientiem var palīdzēt mitrās kompreses, hidroterapija un ārstnieciskās vannas, kopšana, antropozofijas fizioterapija un ritmiskās masāžas terapija, pareizs uzturs, vingrojumi mūzikas pavadībā, antropozofijas mākslas terapija vai antropozofijas psihoterapija, kā arī dažādas citas antropozofijas terapijas un dzīvesveida izmaiņas. Jebkuras no minētajām metodēm var izmantot kopā ar citām — ārstēšanas režīms tiek īpaši piemērots katram pacientam.

Izpēte

Kopš antropozofijas medicīnas sistēmas izveides pirms gandrīz simts gadiem tās pamatā ir bijusi zinātne. Antropozofijas medicīnā secinājumi tiek izdarīti, balstoties uz aprakstošiem dokumentiem un klīniskajiem pētījumiem. Tāpat kā citās medicīnas sistēmās, arī šeit metodoloģiskā pieeja laika gaitā ir mainījusies no atsevišķu slimības gadījumu aprakstiem un vienkāršiem retrospektīviem pētījumiem uz sarežģītākajiem kontrolēto pētījumu projektiem, tostarp nejaušinātiem kontrolētiem pētījumiem. Mūsdienās antropozofijas medicīnā tiek efektīvi izmantoti visa veida pētījumi un tiek vākta rūpīgi kontrolēta informācija turpmākajam darbam.

Drošība

Antropozofijas ārstniecības metožu, farmakoloģijas un medikamentu drošība tiek dokumentēta, balstoties uz pētījumu rezultātiem, kas pierāda, ka minētās lietas nerada apdraudējumu. Visi antropozofijas medikamenti tiek ražoti saskaņā ar Labu ražošanas praksi (GMP).

Efektivitāte

Antropozofijas medicīnas efektivitāti mēra, nosakot, vai tā palīdz mazināt sūdzības par fiziskām un psiholoģiskām problēmām. Savukārt ārstēšanas režīma efektivitāti parāda visu konkrētā pacienta vēlamo rezultātu kopums. Galvenais efektivitātes rādītājs ir katra cilvēka organisma individuālā reakcija.

Pievienotā vērtība

Vairāku pētījumu rezultāti liecina, ka antropozofijas medicīnas izmaksas ir mazākas par tradicionālās medicīnas izmaksām. Tas īpaši labi izpaužas hronisku slimību gadījumā, kad ārstēšanas periods var būt ļoti garš vai pat ilgt visu cilvēka dzīvi. Veselības apdrošināšanas polises sedz minimālu apjomu, kas paredzēts medikamentu iegādei. Tādēļ dažās valstīs veselības apdrošināšanas polise sedz antropozofijas ārstēšanas metodes, jo tās ir relatīvi lētas.

 

Mūsdienu daudzveidīgā sabiedrība dzīvo pasaulē ar izlīdzinātu tirgu, samazinātu dažādību un aizvien mazāk pielāgotu individuālo pieeju pakalpojumiem. Antropozofijas koncepts piedāvā pieprasītākās ārstniecības metodes: dažādotas, holistiskas ārstniecības metodes, kas koncentrētas uz cilvēka personību.

 

Visaptveroša veselība

Veselība ir nepārtraukts process

Salutoģenēzes uzdevums antropozofijas medicīnā ir radīt skaidru „saistības sajūtu”.

Salutoģenēze

Integrēta medicīna sistēma

Antropozofija ir medicīnas sistēma, kas atbalsta un papildina tradicionālo medicīnu.

Antropozofijas medicīna

Unikāla farmācija

Mūsu farmaceitisko produktu apstrāde atbilst farmakopejām un tās pamatā ir trīs galvenie elementi.

Ražošanas process