Salutoģenēze

„Salutoģenēzes” (no latīņu valodas vārda salus, veselība, un grieķu valodas vārda genesis, izcelsme) konceptu 20. gs. septiņdesmitajos gados izstrādāja amerikāņu-izraēliešu medicīnas sociologs Ārons Antonovskis (Aaron Antonovsky, 1923–1994). Viņš raksturo „veselības attīstību” kā veselības avotu atklāšanas un izmantošanas procesu.

Salutoģenēze ir atslēga uz veselīgu dzīvi

Salutoģenēze kā zinātne par veselības attīstību koncentrējas uz faktoriem, kas palīdz cilvēka veselībai, nevis uz faktoriem, kas izraisa slimības. Salutoģenēze pēta saikni starp veselību, stresu un tā pārvarēšanu. Antonovskis uzskatīja, ka veselība ir nevis statiska parādība, bet gan par nepārtraukts attīstības process. Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks atklāj savus veselības avotus un pats izlemj, kas jādara, lai parūpētos par savu garīgo stāvokli un vispārīgo labsajūtu.

Būt savam veselības avotam

Antropozofijas terapijā, kas koncentrējas uz cilvēka spēju sevi dziedēt, liela nozīme ir zināšanām par dabas un cilvēka bioloģisko ritmu nozīmīgumu. Pacienti tiek iedrošināti kļūt par savas veselības avotiem, ko var aktivizēt un stiprināt, lai atgūtos no slimībām, uzlabot savu fizisko stāvokli, turpināt veselīgu dzīvi vai uzlabot dzīves kvalitāti hroniskas slimības gadījumā.

 

Salutoģenēzes uzdevums antropozofijas medicīnā ir radīt skaidru „saistības sajūtu” (spēju aptvert, kontrolēt procesus un saskatīt jēgu). Pateicoties tam, slimi un novārguši pacienti spēj samierināties ar sevi un apkārtējo vidi, zinot, ka viņi ir atraduši pareizo vietu dzīvē un sabiedrībā.

Stiprināt savu iekšējo spēku

Ja mēs spējam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi slimības laikā, retāk uztversim šādus pārbaudījumus kā soda vai vainas izpausmi. Tā vietā slimība ir iespēja pieņemt šo problēmu, aktīvi to izpētot un ar pieredzes palīdzību attīstot savu personību. Savukārt šis process sniedz cilvēkam papildu iekšējo spēku uzlabot savu veselību, un tas pozitīvi ietekmē objektīvi novērtējamo „veselību”.

Visaptveroša veselība

Unikāla farmācija

Mūsu farmaceitisko produktu apstrāde atbilst farmakopejām un tās pamatā ir trīs galvenie elementi.

Ražošanas process

Līdzsvara atjaunošana

Antropozofijas terapijas procesa pamatā ir četru organizatorisko principi.

Terapijas metodes

Integrēta medicīnas sistēma

Antropozofija ir medicīnas sistēma, kas atbalsta un papildina tradicionālo medicīnu.

Antropozofijas medicīna

Misijas turpinājums

Līdz pat mūsdienām Weleda paliek uzticīga mūsu dibinātāju garīgajiem principiem un to ietekme rezonē visā mūsu uzņēmumā.

Mūsu mantojums