Mūsu holistiskā pieeja

Tradicionālās medicīnas apvienošana ar padziļinātu izpratni par cilvēku

Antropozofijas terapijas procesa pamatā ir četru organizatorisko principu - fiziskās plaknes, dzīvības spēku plaknes jeb vitalitātes, garīgās plaknes jeb psiholoģiskās/emocionālās pasaules un individuālās plaknes jeb ego - līdzsvars. Terapijas mērķis ir atjaunot četru minēto principu līdzsvaru, kad tas ir izjaukts.

Līdzsvara atjaunošana

Antropozofijas terapijas procesa pamatā ir četri organizatoriski principi.

Terapijas metodes

Integrēta medicīnas sistēma

Antropozofija ir medicīnas sistēma, kas atbalsta un papildina tradicionālo medicīnu.

Antropozofiskā medicīna

Veselība ir nepārtraukts process

Salutoģenēzes uzdevums antropozofijas medicīnā ir radīt skaidru „saistības sajūtu”.

Salutoģenēze

Unikāla farmācija

Mūsu farmaceitisko produktu apstrāde atbilst farmakopejām un tās pamatā ir trīs galvenie elementi

Ražošanas process

Ikvienam ir jāatklāj savi veselības avoti

Salutoģenēze - pēta saikni starp veselību, stresu un tā pārvarēšanu. Antonovskis uzskatīja, ka veselība ir nevis statiska parādība, bet gan par nepārtraukts attīstības process. Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks atklāj savus veselības avotus un pats izlemj, kas jādara, lai parūpētos par savu garīgo stāvokli un vispārīgo labsajūtu. Antropozofijas medicīna -  ir kompleksa medicīnas sistēma, kas neiekļaujas „alternatīvās medicīnas” kategorijā - tā ir balstīta uz tradicionālās medicīnas sistēmām un praksi.

Antropozofijas terāpijas

Antropozofijas terāpijas - procesa pamatā ir četru organizatorisko principu - fiziskās plaknes, dzīvības spēku plaknes jeb vitalitātes, garīgās plaknes jeb psiholoģiskās/emocionālās pasaules un individuālās plaknes jeb ego - līdzsvars. Terapijas mērķis ir atjaunot četru minēto principu līdzsvaru, kad tas ir izjaukts. Veidojot detalizētu slimības vēsturi un attiecīgi izvēloties konkrētajam pacientam piemērotus medikamentus, atveseļošanās procesam ārkārtīgi būtiska ir ārsta un pacienta sadarbība. Atveseļošanās ir sadarbības process, kura visos posmos ārsts iesaista pacientu, un kurā pacients aktīvi iesaistās.

 

Weleda antropozofijas medikamentus papildina ar dažādi ārīgi lietojamiem līdzekļiem un ārstēšanas režīmiem. Pacientiem var palīdzēt mitrās kompreses, hidroterapija un ārstnieciskās vannas, kopšana, antropozofijas fizioterapija un ritmiskās masāžas terapija, pareizs uzturs, vingrojumi mūzikas pavadībā, antropozofijas mākslas terapija vai antropozofijas psihoterapija, kā arī dažādas citas antropozofijas terapijas un dzīvesveida izmaiņas. Jebkuras no minētajām metodēm var izmantot kopā ar citām - ārstēšanas režīms tiek īpaši piemērots katram pacientam.

 

Produkti pēc to būtības