Rūdolfs Šteiners

Weleda garīgais un filozofiskais dibinātājs

Rūdolfs Džozefs Lorenss Šteiners (1861. gada 25./27. februāris – 1925. gada 30. marts) ir dzimis mūsdienu Horvātijas teritorijā, taču zīdaiņa vecumā kopā ar vecākiem pārvācās uz Austriju. Viņa tēvs bija dzelzceļa telegrāfa operators ar ļoti stingriem uzskatiem, un Rūdolfs pirmo izglītību saņēma ciematu skolās un mājās. Viņu interesēja idejas par garīgo un fizisko pasauli, tādēļ Rūdolfs Rostokas universitātē ieguva doktora grādu filozofijā. Pirms tam viņš bija paspējis izdod daudzas publikācijas par literatūru un filozofiju, piemēram, tādus darbus kā „Brīvības filozofija” (The Philosophy of Freedom) un „Teorija par Gētes pasaules uztverē ietvertajām zināšanām” (The Theory of Knowledge Implicit in Goethe's World-Conception). Divdesmitā gadsimta sākumā viņš radīja garīgu kustību — antropozofiju. Tās saknes meklējamas vācu ideālistu filozofijā un teosofijā, kas iedrošina cilvēku uzskatīt savu ķermeni, prātu un garu par neatraujami saistītu ar pārējo pasauli — par daļu no vienas holistiskas sistēmas.

No filazofijas uz zinātni un garīgumu

Jaunās kustības pirmajā, filozofiskāk orientētajā, posmā Šteiners mēģināja radīt zinātnes un garīguma kombināciju. Šajā posmā viņš ar savu darbu, ko pats nodēvēja par garīgo zinātni, centās pievērsties garīgiem jautājumiem ar Rietumu filozofijai raksturīgo domas skaidrību. Otrajā posmā, ap 1907. gadu, Šteiners darbojās dažādās jomās, tostarp mākslā (piemēram, teātra un kustību mākslā). Tur viņš radīja jaunu mākslas formu — ritmoplastiku. Viņa arhitektūras darba kulminācija bija Goetheanum nams — kultūras centrs visām mākslas formām. Sava darba trešajā posmā Šteiners strādāja ar dažādiem praktiskiem procesiem, tostarp Valdorfa pedagoģiju, biodinamisko lauksaimniecību un antropozofijas medicīnu.

Jauna pieeja medicīnā

Pirms 20. gs. divdesmitajiem gadiem Šteiners sāka sadarboties ar ārstiem un ķīmiķiem, cenšoties radīt jaunu pieeju medicīnai. 1921. gadā Šteinera vadībā darbu uzsāka doktore Ita Vegmana, ķīmiķis Oskars Šmīdels un citi ārsti un farmaceiti. Viņu uzdevums bija noskaidrot, kā jaunā filozofija varētu palīdzēt apmierināt pacientu vajadzības. Viņi zināja, ka cilvēka ķermenim ir apbrīnojama spēja dziedēt sevi, taču reizēm tam ir vajadzīga neliela palīdzība, tādēļ viņi izstrādāja personīgu pieeju veselības aprūpei. Lai stimulētu ķermeņa spēju dziedēt sevi, tika izmantotas dabiskas vielas. Balstoties uz minēto uzskatu un padziļinātām zinātnes un filozofijas zināšanām, viņi dibināja Weleda.

Lieliskas idejas par Weleda

Šteinera oriģinālās idejas veido Weleda būtību. Lai gan Šteiners uzņēmumā neieņēma vadošus amatus, viņš kopā ar Dr. Itu Vegmanu bija daļa no tā saucamās Kontrollstelle — visaptverošas konsultatīvās padomes, kas veidoja uzņēmuma pamatu. Viņš arī radīja uzņēmuma nosaukumu un logotipu. Rūdolfa Šteinera galvenais sniegums bija Weleda intelektuālā un garīgā pamata izveide. Tieši viņam bija redzējums par jaunu ārstniecības procesu, un viņš no antropozofijas principiem nonāca līdz konkrētu ārstniecības līdzekļu ražošanai.

Vairāk interesējošu rakstu

Viņa pielietoja teoriju praksē

Vērīga sieviete ar skaidru redzējumu par ārstniecības reformu.

Ita Vegmana

Weleda direktors 35 gadus

Pašpārliecināts vīrs, kurš aizsāka antropozofijas farmaceitisko līdzekļu un kosmētikas ražošanu.

Oskars Šmīdels