Mūsu vērtības

Weleda ir septiņi pamatprincipi

Weleda ir unikāla organizācija — tā ir ekonomiski veiksmīga, laipna un rūpējas par mūsu planētas, vides un cilvēku labklājību. Šādu attieksmi esam izveidojuši, pieņemot septiņus nemainīgus pamatprincipus, kas jāievēro ikvienam mūsu darbiniekam un partnerim un skaidri nosaka mūsu darbības virzienu. Mēs vēlamies pastāstīt par šiem principiem, lai Jūs saprastu, kas mēs esam, un kādēļ strādājam tieši tā un ne citādi

1. Godīga attieksme pret klientiem, partneriem un piegādātājiem

Weleda parāda, ka uzticamas un efektīvas sadarbības pamatā ir caurskatāmība un atklāta komunikācija. Tas ir Weleda biznesa attiecību pamats visā pasaulē. Tādējādi tiek veidotas ilgstošas, uzticamas attiecības ar klientiem, piegādātājiem un partneriem.

2. Vadības un darbinieku kā līdzvērtīgu pušu attiecības

Weleda darbinieki liek lietā savas prasmes uzņēmuma labā, tādēļ tiek augstu vērtēti kā speciālisti. Viņi izprot uzņēmuma darbības procesus un struktūras un ir atbildīgi par savu pienākumu pildīšanu. Tādēļ darbinieki var piedalīties vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar viņu darbības jomu. Darbinieku atdeve ir mūsu biznesa attīstības inovāciju avots.

3. Kvalitāte ikvienā aspektā

Weleda produktu dabiskās izejvielas tiek rūpīgi apstrādātas diferencētos procesos tā, lai pilnībā tiktu izmantota vielu un aktīvo sastāvdaļu iedarbība. Holistiskais uzskats par cilvēku kā ķermeņa, dvēseles un gara apvienojumu un antropozofijas princips par Zemi kā dzīvu organismu, kas ir savienots ar visumu, ļauj labāk izprast dabiskās vielas un to iedarbību, tādējādi arī veicinot izpratni par kvalitāti. Balstoties uz šiem principiem, tiek radīti ļoti efektīvi produkti, kas cilvēkiem ļauj baudīt neierastu labsajūtu.

 

Izpratni par kvalitāti vēl vairāk uzlabo zinātniskās pārbaudes metodes, ko nepārtraukti uzlabojam.

 

4. Dabaszinātņu un garīgo principu apvienojums pētniecībā un attīstībā

Weleda uzskata, ka visu lietu centrā ir cilvēks. Novatoriskie, revolucionārie produkti un terapeitiskās metodes, ko izstrādājam un pētām kopā ar saviem partneriem, ir paredzētas cilvēkiem. Minētajā procesā dabaszinātnes tiek apvienotas ar humanitārajām zinātnēm. Tās ļauj Weleda paraudzīties uz holistisko izpratni par slimībām, veselību un tās aprūpi no mūsdienīga skatupunkta.

5. Augsti vides aizsardzības standarti

Zemes resursi nav bezgalīgi. Tie ir jāsargā gan cilvēku, gan dabas labad. Mēs ļoti nopietni izturamies pret šo pienākumu un uzstādām augstus vides aizsardzības standartus. Mums ilgtspējība izpaužas gan rūpēs par dabas resursiem, gan to taupīšana.

6. Ētiski uzņēmējdarbības principi, kas rada vērtības

Visā savā pastāvēšanas laikā esam sekojuši korporatīvajiem mērķiem, kuru pamatā ir mūsu uzņēmuma pamatideja: cilvēku personīgā attīstība, rūpes par sevi, veselības uzlabošana un atjaunošana, cilvēku vajadzība pēc fiziskas labsajūtas un līdzsvarota dzīvesveida.

 

Šie mērķi nosaka Weleda uzņēmējdarbības virzienu, rāda ceļu ikvienā mūsu darbībā un kalpo par dzinējspēku. Nosakot Weleda produktu un pakalpojumu cenas, vērā tiek ņemta ne tikai mūsu kapitāla palielināšana, bet arī mūsu klientu, piegādātāju un investoru intereses. Iespēju robežās Weleda piedalās kultūras iniciatīvās, kas sniedz cilvēkiem papildu iespējas.

7. Kultūru dažādība kā iedvesmas avots

Weleda Group uzņēmumi ir pārstāvēti daudzās valstīs un tirgos visā pasaulē. Tādējādi tiek radīta kultūru dažādība, no kā mēs smeļamies iedvesmu un spēku. Laika gaitā Weleda no atsevišķām uzņēmējdarbības iniciatīvām pārtapusi par uzņēmumu grupu ar vienotu vadību. Weleda Group direktoru valde un vadība pilda savus pienākumus visas grupas veiksmīgas attīstības labā. Visiem Weleda Group uzņēmumiem ir jāievēro kopīgie ētikas un kvalitātes standarti, korporatīvās, tirgus un funkcionālās stratēģijas un politika.

Vairāk

Weleda šodien

Viss sākās ar nelielu nojumi Šveicē tagad esam globāla kompānija ar 2000 darbinieku 50 pasaules valstīs.

Vairāk par Weleda šodien

Integrēta sistēma medicīnā

Weleda cenšas rast holistisku pieeju medicīnas terapijām.

Holistiska veselība