Sociālā ilgtspējība

Ētiska rīcība

Weleda uzņemas atbildību par vietām, kurās uzņēmums darbojas, un par cilvēkiem, kas ir iesaistīti produktu ražošanā. Centieni būt sociāli atbildīgiem palīdz cilvēkiem un organizācijām pozitīvi ietekmēt attīstību, uzņēmējdarbību un sabiedrību. Esam sociāli atbildīgs uzņēmums, tādēļ lielu uzmanību pievēršam arī savu darbinieku, piegādātāju un partneru drošībai, individuālajai attīstībai un veselībai. Minētās lietas palīdz nodrošināt minimālos sociālos standartus, godīgas cenas un ilgtermiņa vienošanās.

2011. gada oktobrī Weleda kļuva par Ētiskas bioloģiskās tirdzniecības apvienības (UEBT) pilntiesīgu biedru. Minētā apvienība ir bezpeļņas organizācija, kas popularizē globāli atzītu ilgtspējīgas sagādes un izejmateriālu izmantošanas standartu. Kļūstot par šīs organizācijas biedru, Weleda uzsver ētiskas uzņēmējdarbības prakses principu nozīmi un apņemas ievērot UEBT izejmateriālu sagādes standartu. UEBT vērtības, piemēram, dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīgs lietojums un visu piegādes ķēdes partneru taisnīga kompensācija, atbilst Weleda ilgtermiņa principiem.

 

Gadījumos, kad ir iespējams vienoties par minimālo atalgojumu, Weleda visiem piegādes partneriem nodrošina pienācīgu atalgojumu. Ik pēc trim gadiem veiktā UEBT pārbaude ļauj pakāpeniski iesaistīt visus piegādātājus. Mēs cenšamies slēgt ilgtermiņa vienošanās ar saviem piegādātājiem, jo tās ļauj abām pusēm droši plānot savu darbu. Savukārt mūsu piegādes partneri saņem vēl vienu godīgas tirdzniecības sertifikātu, kas ļauj viņiem palielināt savu produktu noietu.

Sabiedrība, partneri un dalībnieki

Weleda uztur labas attiecības un sadarbojas ar daudzu valstu iedzīvotājiem un vietējām institūcijām. Mēs sadarbojamies ar vietējiem partneriem, kuru darbinieki tiek regulāri apmācīti un saņemt taisnīgu atalgojumu. Šo partneru starpā ir kooperatīvs Marokā, kurā tiek ražota augstvērtīga argana eļļa Weleda Granātābolu ādas kopšanas produktu līnijai, ģimenes uzņēmums Meksikā, kas ražo sezama eļļu dažādiem sejas kopšanas produktiem, un mandeļu eļļas ražošanas kooperatīvs Spānijā. Lai spētu pielāgoties izmaiņām izejmateriālu un pakalpojumu piegādes ķēdē, mēs turpinām cieši sadarboties ar saviem piegādātājiem un akcionāriem.

Profesionālā attīstība un ģimenes-darba līdzsvars

Weleda sociālā ilgtspējība nozīmē arī to, ka uzņemamies atbildību par saviem darbiniekiem. Mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmums ir vieta, kur cilvēki var attīstīties, veicot vienkāršus uzdevumus. Lai nodrošinātu ciešu, profesionālu sadarbību, ārkārtīgi būtiska ir vadītāju sociālā kompetence. 2013. gadā mēs uzsākām vadības programmu Management in Focus, kuras mērķis ir ieviest obligātus vadības standartus, tajā pašā laikā atbalstot vadītājus. Visi Weleda vadītāji 2016. gadā būs pabeiguši dalību šajā programmā.

Weleda pievērš milzīgu uzmanību arī savu 1900 darbinieku izaugsmes iespējām. Uzņēmums piedāvā dažādus atbalsta pakalpojumus, kas palīdz saglabāt darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, tostarp uzņēmuma vadīti bērnu aprūpes centri Vācijā un Francijā.

Jauno talantu iedvesmošana

Weleda uzskata, ka ir svarīgi atbalstīt mācekļus un jaunos talantus, un esam izveidojuši sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un universitātēm, no kurienes pie mums ierodas prasmīgi jauni darbinieki. Mācekļi dodas kopīgās ekskursijās, piemēram, uz Demeter International saimniecību, starptautiskām apmācībām, antropozofijas darbsemināriem un papildu apmācībām.

Vācijā jaunie darbinieki kopš 2013. gada vada savu mācību uzņēmumu, lai iepazītu visus ar uzņēmuma dibināšanu un produktu izveidi/tirdzniecību saistītos procesus. Tieši jaunie darbinieki izveidoja Weleda ziepes, ko var iegādāties Vācijā.

Vairāk interesējošu rakstu

Mūsu vērtības

Ilgtspējīga ekonomika ir tāda, kurā dabas resursi netiek izmantoti ātrāk, kā daba spēj tos atjaunot.

Ekonomiskā ilgtspējība

Mūsu atbildība

Mūsu apņemšanās aizsargāt vidi nebeidzas.

Vides ilgtspējība