Ekonomiskā ilgtspējība

Ilgtspējīga ekonomika ir tāda, kurā dabas resursi netiek izmantoti ātrāk, kā daba spēj tos atjaunot.

Ienesīgumu nodrošina veselīgas ekosistēmas un plaukstoša sabiedrība. Gūtais labums tiek sadalīts līdzvērtīgi. Uzņēmumam Weleda ētikas principiem atbilstoša ekonomika, kas rada vērtību, ir kas vairāk par saukli uzmanības piesaistīšanai — tā veido mūsu uzņēmējdarbības pamatu kopā ar cilvēkiem, kas realizē šo ekonomiku.

Ekonomika, kas rada vērtību

Mūsuprāt, ilgtspējīgas ekonomikas pamatā ir ētikas principi, inovācijas, investīcijas un stiprs finansiāls pamats, izmantojot pieejamos resursus maksimāla labuma gūšanai. Šādas ekonomikas mērķis ir veicināt resursu efektīvu un atbildīgu lietojumu, nodrošinot ilgtermiņā gūtu labumu un pastāvīgu peļņu. Lai palielinātu uzņēmuma vērtību, Weleda koncentrējas gan uz klientiem, gan saviem darbiniekiem — to personīgo attīstību, veselību un līdzsvarota dzīvesveida, tostarp fiziskās labklājības, nepieciešamību. Tā mēs izprotam ētikas principiem atbilstošu ekonomiku, kas rada vērtību.

Guvumi un ieguldījumi

Weleda ekonomisko orientāciju nosaka padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbību. Lai mēs varētu turpināt sekot Weleda vīzijai, ir jānodrošina ilgtermiņa patstāvība un autonomija. Negūstot ekonomiska rakstura panākumus, mēs nevaram realizēt ilgtspējīgu korporatīvo stratēģiju. Savukārt, lai veiktu ieguldījumus sociālajā un vides ilgtspējībā, uzņēmējdarbībai ir jānes peļņa.

Riska mazināšana

Veicot uzņēmējdarbību atbildīgi, Weleda uzlabo uzņēmuma spēju tikt galā ar riskiem. Tas attiecas gan uz uzņēmuma uzvedību tirgū un attieksmi pret vidi, gan uz attiecībām ar darbiniekiem, interešu grupām un partneriem. Tādējādi tiek radīta ilgtspējīga vērtība, ko atalgojuma veidā var nodot darbiniekiem, dividenžu veidā — investoriem, bet mūsu maksāto nodokļu veidā — plašākai sabiedrībai valstīs, kurās veicam uzņēmējdarbību.

„Weleda uztver savus darbiniekus kā partnerus, kas ir daļa no uzņēmējdarbības procesa. Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski atbalstīt un veicināt katra indivīda personīgās atbildības sajūtu un pašapziņu.”

Pievienotā vērtība

Pievienotā vērtība uzņēmumm

Weleda uzņēmējdarbība rada uzņēmuma vērtību, savukārt mūsu pievienotās vērtības paziņojumā ir skaidrots Weleda Group ieguldījums privātnodarbes un valsts ienākumos. Šajā paziņojumā norādīti arī uzņēmuma izdevumi, kas bijuši nepieciešami pašreizējo darbības rezultātu sasniegšanai, un pievienotās vērtības sadalījums.

 

2013. finanšu gadā uzņēmējdarbības rezultāti uzlabojās, ko pierāda grupas gada apgrozījuma palielināšanās par 16,8 miljoniem eiro, sasniedzot 343,9 miljonus eiro. Pēc avansa maksājumu atskaitīšanas Weleda Group pievienotās vērtības apjoms bija 134,9 miljoni eiro.

Pievienotā vērtība darbiniekiem 

Pievienotā vērtība uz vienu Weleda Group darbinieku bija 71 704 eiro.

 

Pievienotā vērtība sabiedrībai

2013. gadā ziedojumiem un tamlīdzīgai palīdzībai tika veltīta summa, ko veidoja septiņciparu skaitlis. Pusotrs miljonu eiro no šīs summas saņēma Dornahas Garīgās zinātnes skola.

 

Pievienotā vērtība valsts institūcijām

Valsts institūcijas nodokļu formā saņēma 8,9 miljonus eiro lielu pievienoto vērtību.

 

Pievienotā vērtība kreditoriem, investoriem un akcionāriem

2013. gadā 4,4 miljoni eiro tika samaksāti procentu maksājumos kreditoriem, bet akcionāri saņēma 5 % dividendēs.

Vairāk interesējošu rakstu

Weleda - antropozofijas iedvesmots uzņēmums.

Pēc vairāk nekā 90 gadiem vīzija joprojām ir mūsdienīga

Mūsu mantojums

Veiksmes stāsts balstās uz spēcīgām principiem

Weleda mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot veselību cilvēkiem.

Kas mēs esam

Radīt ķermeņa, prāta un gara līdzsvaru

Mēs apsolām sniegt stimulu un iedvesmu Jūsu ķermenim, prātam un dvēselei.

Dabisks skaistums

Integratīva sistēma medicīnā

Tradicionālās medicīnas apvienošana ar padziļinātu izpratni par cilvēku.

Holistiska veselība