Mūsu iesaistīšanās ētiskā izejvielu sagādē

Mūsu uzņēmums ir Ētiskas Biotirdzniecības apvienības (UEBT) biedrs kopš 2011. gada. Ētiskas Biotirdzniecības apvienība ir bezpeļņas organizācija, kas veicina bioloģiski daudzveidīgu izejvielu cieņpilnu sagādi.

Mērķtiecīgais Ētiskas biotirdzniecības standarts sekmē ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, vietējo attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Sekojot savai vīzijai “Radīt pasauli, kurā nepārtraukti tiek vairots gan cilvēku, gan dabas veselīgums un skaistums” un misijai “Weleda ilgtspējīgi attīsta savu uzņēmējdarbību saskaņā ar dabu un cilvēku”, mēs ieviesām UEBT standartu, kas darbojas kā ilgtspējas pārvaldības sistēma visās mūsu dabisko izejvielu sagādes ķēdēs.

Mūsu ētiskas izejvielu sagādes sistēma ir oficiāli atzīta

Kopš 2018. gada UEBT piedāvā ētiskas izejvielu sagādes sertifikācijas programmu. UEBT sertificē tādas uzņēmumu izejvielu sagādes sistēmas, kas ir saudzīgas pret cilvēkiem un bioloģisko daudzveidību.

UEBT biedrs esam apņēmušies, ka ievērosim tādu jauninājumu ieviešanas un izejvielu sagādes praksi, kas pasaulē veicinātu cilvēkiem un bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgas vides veidošanos. Lai īstenotu gan šo ieceri, gan savu ilgtspējas stratēģiju, mēs nolēmām vēl vairāk stiprināt savu apņemšanos, iegūstot Ētiskas izejvielu sagādes sistēmas (ESS) sertifikātu visām mūsu ražotajos dabiskajos un bioloģiskajos kosmētikas līdzekļos izmantotajām dabiskajām izejvielām. Arī ar šo soli mēs nostiprinām savu misiju “Weleda izstrādājumi atraisa dziednieciskos spēkus cilvēkos un dabā”.

Ētiskas izejvielu sagādes sistēma ļauj mums pārbaudīt, vai mūsu piegādātāji un arī to piegādātāji ievēro prasības attiecībā uz ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, vietējo attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Turpmāka riska analīze palīdz noskaidrot, vai ir nepieciešami ilgtspējīgi uzlabojumi, un atbilstoši rīkoties.

Ar nākamo soli, kas arī ietilpst sertifikācijas programmā, mēs apņemamies vairāk strādāt pie noteiktām, tā saucamajām prioritārajām, sagādes ķēdēm. Tas ļaus mums sasniegt vēl vairāk iesaistīto personu, kā arī audzēšanas un savvaļas augu ievākšanas apgabalus, lai uzlabotu biotirdzniecības praksi, kur tas nepieciešams.

Sertifikācijas raksturojums skaitliskā izteiksmē:

  • Pašreizējā situācija

  • Mums ir pieejamas 657 sagādes ķēdes. Tas nozīmē, ka ir tikuši novērtēti pilnīgi visi izmantotie izejmateriāli.

  • 2017. gadā mēs saņēmām 270 veidu dabiskas izejvielas no 199 piegādātājiem.

  • 2017. gadā šo saņemto izejvielu daudzums veidoja 4,625 tonnas.

  • 62 mūsu sagādes ķēdēs par galveno uzdevumu ir izvirzīta pārbaude. Tas nozīmē, ka mēs pārbaudām izvērtēšanai atsūtīto piegādātāju informāciju, ierodoties revīzijā uz vietas vai izmantojot elektroniskās iespējas, ja dokumenti ir pieejami, lai iegūtu pierādījumus par atbilstību Ētiskas biotirdzniecības standartam, piemēram, vai ir godīgas tirdzniecības un bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti u. tml.

Mērķis:

  • Līdz 2019. gada jūnijam pabeigt visu pašlaik par prioritārām noteikto sagādes ķēžu pārbaudi. 2017. gadā no tām esam saņēmuši 16 % izejvielu savas dabiskās un bioloģiskās kosmētikas ražošanai.

  • Klasificēt visas mūsu sagādes ķēdes, ievērojot četrus UEBT atbilstības līmeņus – sākumrādītājus, pamatprasības, minimālās prasības un pastāvīgās pilnveides prasības. UEBT katram līmenim noteiktie un apstiprinātie izpildes mērķi ir publiski pieejami no 2018. gada beigām.

  • Aktīvi sniegt informāciju par sertifikāciju un pasākumiem saistībā ar to, tā uzlabojot patērētāju izpratni par bioloģisko daudzveidību.

Sertifikāts ir spēkā no 2018. gada jūnija un derīgs vienu gadu. Pēc tam tā derīgums tiek pagarināts ar jaunu auditu.